A list of latest
news and events


September 1, 2016

Գլենդելի Դավթյան և Մարիամյան կրթական հաստատությունում արդեն հայաստանյան դասագրքերով կդասավանդեն

«Հայերն այսօրի» փոխանցմամբ՝ Գլենդելի Դավթյան և Մարիամյան կրթական հաստատության նախագահ Վահիկ Ծատուրյանը նոր՝ 2016-2017թթ. ուսումնական տարվան ընդառաջ ողջույնի խոսք է հղել հաստատության ուսուցիչներին, աշակերտներին և ծնողներին, որտեղ մասնավորապես ասվում է. «Գլենդելի Դավթյան և Մարիամյան կրթական հաստատությունը, ավանդույթի համաձայն, այս տարի […]
September 1, 2016

Students of Glendale’s Davidian & Mariamian Educational Foundation to be taught with textbooks sent from Armenia

According to Hayern Aysor, President of the Davidian & Mariamian Educational Foundation Vahik Satoorian has conveyed his welcoming remarks to the Foundation’s teachers, students and parents ahead of the 2016-17 School Year, particularly stating the following: “According to tradition, on […]
January 4, 2016

Woman of the year

Davidian and Mariamian Educational Foundation 2015 “Woman of the year’, award will be presented to the Minister of Diaspora of the Republic of Armenia Ms. Hranush Hakobyan for her support, leadership, and endless didication to our children and the Armenian […]